Op deze site worden veel afkortingen gebruikt, voor de brandweerkenners heel begrijpelijk, maar voor degene die wat minder thuis zijn in de brandweerwereld soms wel wat onduidelijk. Daarom hebben wij een lijst samengesteld met de afkortingen die wij gebruiken en hun betekenis.

Afkorting Nr.pl.
Betekenis
AB 8 Adembeschermingsvoertuig
AC 9 Alarmcentrale
ACB 9 Algemene Commandant Brandweerzorg
AFO 9 Airport Fire Officier
AGO 2 AGS Operationeel Team
AGS 2 AGS (veld)
AL 5 Autoladder
AS 6 Autospuit (tank <1500 ltr. en/of pompcap. < 2400 lpm.)
AVB 9 Adviseur Brandweer GBT
BAB 9 Beleidsadviseur Brandweer RBT
BE 8 Bergingsvoertuig
BM 8 Bijzonder Materieel
BMM 8 Bijzonder Materieel Motor
BM-SI 8 Bijzonder Materieel-Snel Inzetbaar
BRB 6 Blusrobot
BVD 9 Dienstauto Bevelvoerder van Dienst
BZ 0 Dienstauto Bevolkingszorg
CB 6 voertuig met Cobra Cutter
CC 9 Compagniescommandant
CCO 9 Coördinatie Collegiale Ondersteuning
CCU 9 Coördinator Uitgangsstelling (UGS)
CDT 9 Commandant
CO 9 Commandovoertuig
CO-BR 9 Commandovoertuig Brandweer (monodisciplinair)
CO-MU 9 Commandovoertuig Multi Commando Unit (MCU)
CT 6 Chrashtender
CTL 9 Centralist Brandweer
CVD 9 Commandant van Dienst
CVE 9 Coördinator Verkenningseenheid
DA 0 Dienstauto
DAT 0 Dienstauto terreinvaardig
DB 0 Dienstbus tot 9 zitplaatsen (rijbewjs B)
DB-G 0 Diensbus met meer dan 9 zitplaatsen (rijbewijs D)
DM 0 Dienstmotor
DPL 9 Duikploegleider
DR 2 Drone(team)
DV 9 Dienstvoertuig
DVT 9 Dienstvoertuig Terreinvaardig
DVT-PA 9 Strandambulance
FLO 9 Functionaris Logistiek
FRB 9 First Responder Brandweer
GM 8 Gereedschap / Materieelwagen
GIM 0 Geografisch Informatie Medewerker
GP 2 Gaspakken
GS 2 Gevaarlijke Stoffeneenheid
GS-I 2 Gevaarlijke Stoffeneenheid snel inzetbaar
HA(T) 8 Haakarmvoertuig (terreinvaardig)
HA(T)-KR 8 Haakarmvoertuig (terreinvaardig) met Kraan
HC   HandCrew
HD -- Hoge Druk
HIN 9 Hoofd Informatievoorziening Brandweer
HOD 9 Hoofdofficier van Dienst
HON 9 Hoofd Ondersteuning Brandweer
HV 7 Hulpverleningsvoertuig (brancheconform bepakt en uitgevoerd, anders GM)
HVT 7 Hulpverleningsvoertuig terreinvaardig
HVT-KR 7 Hulpverleningsvoertuig terreinvaardig met Kraan
HW 5 Hoogwerker
IC 9 Informatie Coördinator
ICB 9 Informatie- en Coördinatiepunt Brandweer
ICT 9 Medewerker ICT
IMC 9 Informatiemanager CoPi
IMO 9 Informatiemanager (Rotterdam)
KR 8 Kraanwagen
LC 9 Leider CoPi
LD -- Lage Druk
LO -- Logistiek
MD -- Middel Druk
MFT 8 Multifunctioneel Terreinvoertuig
MFT-VR 8 Multifunctioneel Terreinvoertuig - Verreiker
MFT-GAT 8 Multifunctioneel Terreinvoertuig - type Gator
MFT-QUA 8 Multifunctioneel Terreinvoertuig - type Quad
MFT-TRI 8 Multifunctioneel Terreinvoertuig - type Trike
MFT-SH 8 Multifunctioneel Terreinvoertuig - Specialistische Technische Hulpverlening (STH)
MI 2 Milieu-incidentenvoertuig
MKB 9 Meldkamer Brandweer
MSA -- Motorspuitaanhangwagen
MSB 9 Medewerker Sectie Brandweer (Rotterdam)
NB-(T) 4 Natuurbrandbestrijdingsvoertuig (terreinvaardig)
OL 9 Operationeel Leider (Rotterdam)
ON-(T) 7 Ondersteuningeenheid (terreinvaardig)
OR 1 Oppervlakte Redding
OS 2 Olieschermvoertuig
OSC 9 On Scene Commander
OVD 9 Officier van Dienst
PAT 7 Patiëntenvervoer
PB 6 Poederbluswagen
PC 9 Peletonscommandant
PCN 9 Peletonscommandant Natuur
PM 8 Personeel / Materieel wagen
PR 9 Preventie
QRT 9 Quick Respons Team
RI 6 Rietenkapbestrijding
RV 5 Redvoertuig
SAA 8 (Nood)Stroomaggregaataanhanger
SAH 8 (Nood)Stroomaggregaathaakarmbak
SB 6 Schuimblusvoertuig
SB-K   Schuimblusvoertuig Klein < 50 ltr. SVM
SB-M   Schuimblusvoertuig Midden 50 > 250 ltr. SVM
SB-G   Schuimblusvoertuig Groot 250 > 1000 ltr. SVM
SB-Z   Schuimblusvoertuig Zeer Groot > 1000 ltr. SVM
SIV   Snel Interventie Voertuig
SL 6 Slangenwagen
SPB   Schuim/Poederbluswagen
T -- Tank (aanduiding tankinhoud)
TBO 0 Team Brand Onderzoek
TC 9 Taakcommandant
TCO 0 Team Collegiale Ondersteuning
TD 8 Technische Dienst
TOA 9 Tactisch Officier Alarmcentrale
TR 8 Trekker (tbv trekken opleggers)
TS 3 Tankautospuit
TS-HW 3 Combivoertuig TS hoogwerker
TST 4 Tankautospuit Terreinvaardig
TW 6 Tankwagen
VC-1   Verbinding/Commandovoertuig type 1 (Groot model)
VC-2   Verbinding/Commandovoertuig type 2 (Klein model)
VC-3   Verbinding/Commandovoertuig type 3 (Beperkt ingericht voertuig)
VD 9 Verbindingsdienst
VD-MOP 9 Verbindingsdienst Mobiel Opstelpunt C2000
VI   Veetakelinstallatie
VL 9 Voorlichting
WO 1 Waterongevallenvoertuig
WT 6 Watertankvoertuig
WT(T) 6 Watertankvoertuig (Terreinvaardig)
WT(T)-K 6 Watertankvoertuig (Terreinvaardig) klein < 3000 ltr.
WT(T)-M 6 Watertankvoertuig (Terreinvaardig) middel > 3000 > 10000 ltr.
WT(T)-G 6 Watertankvoertuig (Terreinvaardig) groot > 10000 > 25000 ltr.
WT(T)-Z 6 Watertankvoertuig (Terreinvaardig) zeer groot > 25000 ltr.
WvD 0 Waarschuwings en Verkenningsdienst
VW 8 Vrachtwagen
VW-AH 8 Vrachtwagen - Arbeidshygiëne
VW-H 8 Vrachtwagen met huifopbouw
VW-O 8 Vrachtwagen met open laadbak
VW-LO 8 Vrachtwagen tbv logistiek